Çimen Seymen, Soprano ve Müsikolog
français türkçe english
AKDENİZİN DOĞU KAPILARINDA MÜZİK


 

Konser'den örnekler

torna deh torna

cengi harbi

 

Venedik ve Osmanlı Saray Şarkıları

17.yy'da Akdeniz'in doğu kapıları, İstanbul, İzmir ve Venedik arasında ticari ve siyasi amaçla gelişen ilişkiler, doğal olarak müzik ve kültür alanlarında da kendini gösteriyor.

Bu konser programı, Italya saraylarında ve bilhassa Venedik'te çalınıp söylenen müzikler ile aynı devin Osmanlı saray müziği arasındaki kültürel köprüleri sergiliyor.

Venedik balyo'sunun İstanbul'da duyduğu şarkıları kendi ülkesine tanıtmak amacı ile notaya kaydettiği eserlerden, ve seyyahların gözlemlerinden esinlenen konser programı, Italyan şarkıları ile Osmanlı şarkılarını bir arada sunuyor.

Dil oğlanı, Charles Fonton'un doğu Akdeniz seyahatleri sırasında toplayıp Fransa'ya getirdiği müzik malzemelerinden, Kıbrıs Oyun havası, Çimen Seymen'in derlemesiyle, ilk defa barok çalgıları ile yorumlanıyor. Konser, 17.yy halk müziğinden esinlenen Italyan bestecilerin eserleri ile aynı devrin Osmanlı musikisini temsil eden "Mecmua-î Sâz ü Söz" yazmasından "semaî" ve "türkî"lerin benzer yönlerini dile getiriyor.

Halk müziği ile saray musikisinin henüz birbirinden ayrılmamış olduğu bu devirde, Italyan ve Osmanlı saray müzikleri kendilerine has diller kullandıkları halde, benzer biçimler, usuller ve anlatımlar içinde oldukları ortaya çıkıyor.

17.yy Avrupa otantik barok çalgıları ile aynı devrin tarihi Türk sazlarının tınılarına olan yakınlığına tanık oluyor.
Konser programı, Avrupa ve Osmanlı saray müziklerini bir arada sunarak, 17.yy'in kültürel ve müziksel buluşmasını günümüze getiriyor.


 

 KONSERLER

Akdenizin Doğu Kapılarında Müzik - Venedik ve Osmanlı saray Şarkıları

Fransız Baharı: 12 Mayis 2006, Fransız Kültür Merkezi İzmir

 

 


Avrupa ve Osmanlı Saraylarından Müzik Şöleni

Osmanlı sarayına esir gelen Albert Bobowski-Ali Ufki, avrupa notası ile osmanlı saray müziğini hayata geçiren elyazması bünyesinde, hem avrupa hem de Türk müziğine yer vermiş.
Yazının devamı >>

 

 

 

 


©2006 busjpaul Conception & Photos