Çimen Seymen, Soprano ve Müsikolog
français türkçe english
AVRUPA ve OSMANLI SARAYLARINDAN MÜZİK ŞÖLENİ


 

Konser'den örnekler

ey seh i melek

ciaccona Merula

 

Soprano ve müzikolog Çimen Seymen'in sunduğu bu konser programı, Avrupa barok muziği ile tarihi Türk müziği uzmanlarının birlikte yorumladıkları, otantik barok ve Osmanlı devri çalgıları ile, 17.yy. Avrupa ve Osmanlı saray müziklerini aynı çatı altında dile getiriyor.

17.yy. da Avrupa ve Osmanlı saraylarının sanat ve muziği himaye etmeleri, onların fikir ve sanat merkezi olmalarını sağlamış. Cağdaş ve modern eserler teşvik ederek, adeta birbirleri ile yarışmışlar. Osmanlı saray müziği Avrupa'nin çok dikkatini çektigi halde bu muziği ancak gezginlerin gözlemleri ve seyahatnamelerin kısıtlı bilgileri dolayısıyla izleyebilmişler. Saray eğlencelerinde Osmanlı Sultanlarını ve onların saray yaşamını dile getiren oyunlar sahnelemişler.

Osmanlı sarayına esir gelen Albert Bobowski-Ali Ufki, Mecmûa-i sâz ü söz elyazmasında, saray musikisini avrupa notası ile hayata geçırmekle kalmayıp, hem avrupa hem de Türk müziğini bünyesinde bulunduran bir başka elyazmas ile de, 17.yy. da Osmanlı topraklarında Avrupa barok müziğinin de varlığına bilhassa tanıklık etmiş.

Konser programı kapsamındaki eserlerde, osmanlı sarayındaki müzikli eğlenceleri temsil eden Mecmûa-i Sâz ü Söz yazmasından raksiyyeler, türküler ile Avrupa saray müzikleri ve kanzonetler birbirleri ile yankılanır, pesrev ve semailer ile barok müzik eserleri arasında ritmik karşılaştırmalar sergilenir. Bu eserlerin icrasında kullanılan otantik 17.yy osmanlı ve avrupa çalgılarının tınıları, her muziğin kültürel kimliğinin korunmasını sağladığı gibi, aralarındaki kaynaşmalar dolayısıyla yeni renkler, yeni yorumlar sunar.

Bu konser çerçevesinde, Fransız barok muziği topluluğu ile Türk musikisi topluluğunu bir araya getirmekteki amaç, 17.yy. da Osmanlı topraklarında yaşanmış olan müzik dünyasını, doğu ile batının kültürel buluşmasını tekrardan hayata geçirmek, saray müziklerinin birbirleri ile olan temaslarını ortaya çıkarmak, aralarındaki anlatım benzerliklerini sergilemektir.

 

 KONSERLER

Avrupa ve Osmanlı Saraylarından Müzik Şöleni

Osmanlı sarayına esir gelen Albert Bobowski-Ali Ufki, avrupa notası ile Osmanlı saray müziğini hayata geçiren elyazması bünyesinde, hem avrupa hem de Türk müziğine yer vermiş.

Çimen SEYMEN, soprano

Barok Müzik Topluluğu La Turchescha, Massimo MOSCARDO & Françoise ENOCK

flut, viola da gamba, viele, colascione, tiorbino, chitarrone, barok arp, cornets a bouquin, bendir

Cevher-i Mûsikî Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Hakan CEVHER

hanende, şehrud, ud, ney, tanbur, santur, kanun, rebab, mazhar


Akdeniz Doğu Kapılarında Mğzik - Venedik ve Osmanlı Saray Şarkıları

 17.yy'da Akdeniz'in doğu kapıları, İstanbul, İzmir ve Venedik arasında ticari ve siyasi amaçla gelişen ilişkiler, müzik ve kültür alanlarında da kendini gösteriyor. Venedik balyosu İstanbul'da duyduğu şarkıları kendi ülkesine tanıtmak amacı ile notaya kaydettiriyor ...
Yazının devamı >>

 

 


©2006 busjpaul Conception & Photos